Bøker for økt bevissthet og forståelse av den menneskelige dimensjon

NYHET: «The Enlightened Gardener» – nå endelig på norsk  

Den Opplyste Gartneren

Av Sydney Banks

EN KLOK GAMMEL GARTNER AVDEKKER TRE UNIVERSELLE PRINSIPPER BAK ALL MENNESKELIG VIRKELIGHET

Tynget av det daglige livs prøvelser og vanskeligheter, befinner mange mennesker seg på søken etter den flyktige visdommen som vil hjelpe dem å gi mening til deres reise gjennom livet og finne indre fred. Slik også med personene i denne nydelige historien av Sydney Banks, som nå endelig er oversatt til norsk. I denne enkle, men dypsindige fortellingen, hvor fire psykolog-kolleger møter en bemerkelsesverdig gartner, hvis unike livsanskuelse vil komme til å forandre deres liv for alltid. Denne livskunnskapen er like kraftfull for leseren av denne boken. Visdommen du finner på disse sidene kommer i form av et direkte og lettfattelig budskap som er tilgjengelig for alle som åpner sitt hjerte for den.

Sydney Banks skrev denne boken i form av en roman da han følte at hans egen sanne historie om opplysning ville være vanskelig å fatte for folk flest.

Den Opplyste Gartneren

Av Sydney Banks
Utgitt første gang på norsk:   April 2022

ISBN:  978-82-691172-3-3   
Antall sider:     168
Originaltittel: The Enlightened Gardener
Oversatt av:  Tore Skåtun
Innbundet: Kr. 260,-  

«Denne boken har evnen til å berøre ens sjel og byr på så mye håp for menneskeheten, idet den peker mot de dyptgripende transformative prinsippene inne i hver og en av oss…

… I denne boken valgte Sydney Banks å skrive om den åndelige virkelighet inne i hver og en av oss i form av en fortelling, for bedre å formidle dette utrolige budskapet om befrielse fra angst, håpløshet og fortapthet. Vi trenger ikke å forstå den mystiske dimensjon av Sydney Banks sine ord for å dra nytte av denne boken.»

– Fra forordet av Elsie Spittle, Internasjonalt anerkjent underviser av Prinsippene i over 40 år og livslang venn og samarbeidspartner med Sydney Banks.

Den Skjulte Forbindelsen

Refleksjoner over Filosofi og Ånd  

Av Sydney Banks  

Den Skjulte Forbindelsen belyser og skaper en forståelse for den mystiske forbindelsen mellom livets psykologiske og åndelige natur. Denne forbindelsen synliggjør en enkelthet bakenfor sinnets komplekse virkemåte, prinsippene bak skapelsen av vårt livs øyeblikk-til-øyeblikks opplevelse.

Denne boken snakker direkte til leserens hjerte og sjel. Den åpner døren til et indre liv av stabilitet og tilfredshet som alle intuitivt kjenner, skjønt mange har mistet det av syne i sine daglige gjøremål.

Den snakker i enkle ordelag, og samtidig med dyp visdom, om menneskehetens iboende potensial for velbefinnende, fred og glede som er tilgjengelig og innen rekkevidde. Den belyser kraften i den menneskelige ånd på en måte som overskrider forskjeller og vekker det beste i alle mennesker. Ingen kan lese denne boken uten å bli berørt og inspirert.

Kvantumsrabatt

Ønsker du et større antall bøker for videresalg, eller for å gi i gaver, ta kontakt for infomasjon om forhandler-rabatt. 

Om Sydney Banks

Sydney Banks var født i Skottland i 1931. Han levde og arbeidet i Canada i mange år, og i 1973 hadde han en spontan og dyptgripende åndelig opplevelse hvor han avdekket tre grunnleggende Prinsipper som skaper og styrer all menneskelige opplevelse.

Hans enestående innsikter representerer en renessanse innen psykologiens område. Disse Prinsipper har frembragt et paradigmeskifte i vår forståelse av menneskets psykologiske funksjon, og i så måte, i vår tilnærming til mental helse og helbredelse.

Om Dicken Bettinger
og Natasha Swedloff

Dr. Dicken Bettinger og Natasha Swerloff er internasjonale lærere og kursledere innen nye oppdagelser om det menneskelige sinn og dets ubegrensede potensiale. Dicken lærte om de Tre Prinsippene direkte fra Sydney Banks gjennom mange år, og har undervist verden over de siste 30 årene.

Natasha bor i Danmark og underviser om de Tre Prinsipper i næringslivet så vel som å holde kurs rundt i verden, alene og sammen med noen de fremste lærere innen dette området.

Veien Hjem

Oppdag fundamentet for ditt
psykologiske velbefinnende

Av Dicken Bettinger og Natasha Swerdloff

Veien Hjem presenterer Tre Universelle Prinsipper som den bakenforliggende kilde til skapelsen av alle menneskelige opplevelser. Det gjøres på en måte som belyser Sydney Banks dype og universelle budskap om håp.  Denne boken kan hjelpe deg til å våkne opp til din medfødte mentale sunnhet uansett tidligere erfaringer og feiltrinn, nåværende utfordringer og fremtidig usikkerhet.

Du vil oppdage at hvert eneste problem vi har i livet er et resultat av at vi mister fotfestet og blir fanget av innholdet i vår egen tenkning.

Dette er en nydelig skrevet bok, dypsindig og praktisk. Den peker deg, vakkert og stillferdig, i retning av din egen visdom, og minner oss kontinuerlig om at alt vi trenger for å ha et fredfullt, lykkelig og tilfreds liv bor inne i oss alle.

Denne boken er også en dypfølt hyllest til Sydney Banks, som avdekket de Tre Prinsippene, fundamentet for all menneskelig opplevelse.

 

Den Skjulte Forbindelsen

Refleksjoner over Filosofi og Ånd

Av Sydney Banks

Utgitt første gang på norsk:   April 2019

ISBN:  978-82-691172-2-6   

Antall sider:       154

Originaltittel: The Missing Link

Oversatt av:       Tore Skåtun

Innbundet: Kr. 190,-     

 

Et sted i vår bevissthets innerste dyp ligger svarene på spørsmålene alle mennesker søker.

Enhver god lærer vil be deg om å aldri bli en tilhenger. En klok lærer vil hjelpe deg avdekke din iboende kunnskap.

 Sydney Banks

 

Veien Hjem

Oppdag fundamentet for ditt psykologiske velbefinnende

Av Dicken Bettinger og Natasha Swerdloff

Utgitt første gang på norsk:   Mars 2018

ISBN:  978-82-691172-0-2   

Antall sider:       126

Originaltittel:     Coming Home

Oversatt av:       Tore Skåtun

Heftet: Kr. 168,-     Ebok: Kr. 110,

 


«Du kan aldri løse et problem på det samme bevissthetsnivå som det ble skapt på»

– Albert Einstein

"Tanken er ikke virkelighet. Men det er gjennom Tanken at våre virkeligheter skapes"

Sydney Banks