Her kan du kommunisere med oss angående våre bøker og dine bestillinger:

Om du ønsker å kjøpe et større antall bøker for videresalg, eller for å gi i gaver, så ta kontakt for rabattert tilbud.

Har du problemer med nedlastning av ebøker så si ifra så skal vi hjelpe.

Eller om du har noen spørsmål eller kommentarer.  

Kan også kontakte oss direkte på 

Adlersgt. 4a | 3116 Tønsberg | kontakt@innsiktforlag.no | www.innsiktforlag.no | Org.nr. 975 664 740