OM DE TRE PRINSIPPER

De Tre Prinsipper, opprinnelig oppdaget av Sydney Banks, forklarer hvordan den menneskelige opplevelse skapes inni hvert menneske fra øyeblikk-til-øyeblikk. En forklaring av disse prinsippene er: Sinn – den formløse, åndelige energien bakom alt liv; Bevissthet – evnen til å fatte vår eksistens og hvem og hva vi virkelig er; og Tanke – evnen til å skape opplevelse ved bruk av den formløse energi vi er velsignet med.

Forståelsen av disse Prinsipper har hjulpet mennesker over hele verden til å oppdage sitt eget velbefinnende og til å nærme seg sitt fulle potensiale.  Når vi ser hvor vår opplevelse kommer fra, vil samspillet med andre mennesker bli enklere og mange misforståelser i kommunikasjonen blir borte.  Dette vil også kunne gi opplevelsen av mindre stress, mindre tankestøy, og en dypere kontakt med vår medfødte livsglede og indre trygghet og stabilitet, uavhengig av omstendigheter og situasjoner.  Andre ‘bivirkninger’ av å se mer av systemet ‘bak kulissene’ er økt kreativitet, høyere produktivitet, mer motstandskraft og større evne til å takle vanskeligheter.

Denne forståelsen er ikke basert på teknikker, filosofi, psykologi, religion, eller teorier og konsepter.  Den peker mot noen grunnleggende prinsipper bak hver enkelt persons unike psykologiske opplevelse av livet.

Visdommen som menneskeheten
søker finnes i det indre av
bevisstheten til alle mennesker,
fanget og holdt fengslet av deres
eget personlige sinn.

– Sydney Banks

En side fra Boken «Den Skjulte Forbindelsen»

HVEM ER VI

Tore Skåtun er grunnlegger og daglig leder av INNSIKT Forlag, og er i tillegg daglig leder av Norsk 3P Skole.  Han driver også nettforumet Norsk 3P Forum, med fokus på å arrangere kurs og seminarer med noen av verdens fremste ressurser på dette området. 

I tillegg til 3P Skolen og forlag har Tore også egen virksomhet hvor han tilbyr kurs- og konsulenttjenester til organisasjons- og næringsliv.

ØNSKER DU Å LÆRE MER?

Norsk 3P Skole holder kurs og utdannelser innen forståelsen rundt de Tre Prinsipper.  Sjekk ut web-siden for mer informasjon

Norsk 3P Forum er en FB-side hvor alle våre nye kurs og programmer blir annonsert.

Universell Tanke er den mystiske malerpensel, og den virkelighet du betrakter er det bilde den skaper.

Sydney Banks, i «Den Opplyste Gartner»

FLERE RESSURSER: